euro minca

tri štátu milión

Výsledky súťaže

1. MIESTO / Zmluva na upratovanie

Univerzita zmluvu formálne síce zverejnila, ale vynechala jej najpodstatnejšie časti - dve prílohy, ktoré definujú, za čo a koľko má platiť. Bez týchto informácií je zverejnenie zmluvy absolútne bezcenné. Nikto totiž nemôže skontrolovať, či univerzita platí za objednané služby primerané ceny.

Podľa zákona sú navyše účinné (môžu sa reálne plniť a vyplácať) len tie zmluvy, ktoré boli aj zverejnené. Je otázne, či zmluva, v ktorej chýba to najpodstatnejšie, bola teda vôbec zverejnená. Ak by sme takú zmluvu považovali za nezverejnenú, vyplácanie faktúr za práce (čo sa už začalo diať), by bolo nezákonné. Preto sa s podnetmi obrátime na úrady.

Odkaz na zmluvu:
http://bit.ly/10zpjIX

Univerzita

2. MIESTO / Nákup zametacích aut

Obec, ktorá spravuje 14,2 km ciest, kúpila zametacie auto za vyše 400-tisíc eur. Aj bez ohľadu na ďalšie výdavky spojené s prevádzkovaním a udržiavaním auta, je to neúmerne vysoká investícia na čistenie komunikácií pre obec tejto veľkosti.

Tým viac, keď podobné autá kúpili aj ďalšie dve neďaleké dediny.

Odkaz na zmluvu:
http://bit.ly/YAtsNC

Auta

3. MIESTO / Trvácna zmluva

V roku 2006 sa menil pohľad na dlhotrvajúce zmluvy. Nová legislatíva presadzovala, aby dlhodobé kontrakty zabezpečené rámcovými zmluvami netrvali viac ako štyri roky.

Jedna z prešovských nemocníc našla svojské riešenie a zrejme aj štrbinu v zákone. Rámcovú zmluvu uzatvorila na dva roky. Na základe tejto rámcovej zmluvy uzatvorila čiastkovú zmluvu, na základe ktorej jej dodávateľ poskytuje služby už siedmy rok.

Odkaz na zmluvu:
http://bit.ly/10NJzWu
http://bit.ly/16JLQp8
http://bit.ly/12C4MHP

Nemocnica
Zmluvy na posúdenie
  • O čom je zmluva
  • Lokalita
  • Odkaz na zmluvu

Tabuľka na stiahnutie vo formáte XLS a PDF.

Projekt je realizovaný vďaka podpore OPEN SOCIETY INSTITUTE

 

© 2013 Aliancia Fair-play