Hľadaj zmluvy na otvorenezmluvy.sk euro minca

tri štátu milión

Čítaj zmluvy, nájdi tie nevýhodné, pomôž Slovensku a vyhraj!

Ďakujeme za vaše tipy.
V rámci súťaže Ušetri štátu milión sme dostali niekoľko desiatok tipov na nevýhodné zmluvy. Takmer 20 tipov bolo natoľko zaujímavých, že sme začali sumarizovať ďalšie údaje, aby sme tieto tipy mohli ďalej rozpracovať.

Od navrhovateľov, ktorí nám upozornenia zaslali, sme očakávali aspoň základnú argumentáciu, prečo zmluvu, ktorú označili, pokladajú za nevýhodnú. Niektorí na túto tému zaslali viacero strán, iní pripojili jednu - dve vety.

Porota zložená zo spolupracovníkov Aliancie Fair-play, ktorí monitorujú zverejňované zmluvy, rozhodla o troch víťazoch.

Tipy víťazov (ale nielen ich), presne v duchu podmienok pri vyhlásení súťaže, sa pokúsime rozpracovať a v dohľadnom čase zverejniť.

Radi by sme poďakovali nielen tým, ktorí sa zapojili do súťaže a poslali nám tipy, ale aj tým, ktorí si pozreli zopár zmlúv "len-tak", prípadne informácie o súťaže zdieľali.

Veríme, že je prínosné vedieť ako a na čo štát míňa naše peniaze.

Ako na to?

 1. Choď na OtvorenéZmluvy.sk – uľahčia ti pátranie a poskytnú nástroje na účinnú kontrolu.
 2. Nájdi a prečítaj zmluvy, ktoré sú podľa teba zlé, nevýhodné alebo predražené.
 3. Pošli nám linky na ne s potrebnou argumentáciou cez nižšie uvedený formulár.
 4. Aliancia Fair-play zmluvy vyhodnotí a najužitočnejšie podnety na nevýhodné zmluvy odmení cenami vo výške 300, 200 a 100 EUR.
 5. Najnevýhodnejšie zmluvy si Aliancia Fair-play osvojí ako svoju agendu a bude sa snažiť presadiť ich zrušenie alebo nápravu, ako aj systémové zlepšenie legislatívy, aby podobné zmluvy nebolo možné do budúcna uzatvárať.


Súťaž sa skončila

Štát a samosprávy zverejňujú už dva roky svoje zmluvy. Vďaka nim môžeme účinnejšie kontrolovať, ako sa narába s našimi peniazmi. Môžeme štátu ukázať, že namiesto zvyšovania daní a odvodov by mal lepšie spravovať verejné peniaze.

Zmlúv je obrovské množstvo – musíme spojiť sily.

Zapoj sa do našej súťaže, upozorni nás na zlé zmluvy a vyhraj. Najlepšie tipy si osvojíme a spolu s médiami vyvinieme tlak na štát, aby nevýhodné zmluvy nahradil lepšími.

Video

Pravidlá súťaže

 1. Pre zapojenie sa do súťaže je nutné vyplniť všetky povinné polia v súťažnom formulári.
 2. Do súťaže budú zahrnuté iba také podnety, ktoré dokážeme vyhodnotiť a verejne obhájiť / vyargumentovať. Preto okrem odkazu na zmluvu na OtvorenéZmluvy.sk pripoj aj fakty, vysvetlenie nevýhodnosti zmluvy, argumentáciu a prípadné doplňujúce podklady - napríklad cenníky porovnateľných tovarov/služieb a pod. Zmluvy, ktoré nebude možné vyhodnotiť a verejne presvedčivo vyargumentovať, budú zo súťaže vylúčené.
 3. Pri viacerých upozorneniach na rovnakú zmluvu uprednostníme ten podnet, ktorý je lepšie vyargumentovaný, a ak argumentácia je v oboch prípadoch relevantná, tak ten, ktorý sme dostali skôr.
 4. Záujemcovia sa môžu do súťaže zapojiť aj anonymne. Aj v prípade anonymných podnetov je záujemca povinný vyplniť svoju e-mailovú adresu. Aliancia Fair-play si vyhradzuje právo záujemcu v prípade výhry alebo nejasností v nominovanej zmluve či priložených podkladoch kontaktovať prostredníctvom e-mailu za účelom zistenia jeho totožnosti, prípadne získania vysvetlenia. V takomto prípade AFP o identite používateľa zachová mlčanlivosť, pokiaľ sa používateľ nerozhodne inak. Anonymný záujemca sa môže umiestniť na výherných miestach. Z účtovných dôvodov však AFP môže vyplatiť výhru len výhercovi s overenou identitou.
 5. Zaslané podnety na zmluvy bude vyhodnocovať minimálne trojčlenná porota zložená z odborníkov schopných posúdiť relevantné otázky nominovaných zmlúv vybraná AFP.
 6. Zbieranie podnetov na nevýhodné zmluvy bude ukončené 24. februára 2013.
 7. Víťazov vyhlási Aliancia Fair-play 16.marca 2013.

O OtvorenéZmluvy.sk

OtvorenéZmluvy.sk sú investigatívna stránka Aliancie Fair-play a Transparency International Slovensko, ktorej úlohou je pomôcť občanom čítať, vyhľadávať a posudzovať výhodnosť zmlúv uzatvorených štátom a štátnymi inštitúciami. Občanom preto ponúka praktické nástroje pre sledovanie zmlúv. Ich zoznam nájdete tu.

Prostredníctvom zapojenia verejnosti do hodnotenia zmlúv sa snaží upozorniť na zmluvy hodné preskúmania - od zmlúv uzavretých na vysoké sumy až po zmluvy obsahujúce nejasnosti alebo formálne chyby.

Od januára 2011 je na Slovensku povinné zverejňovať všetky zmluvy týkajúce sa nakladania s verejnými zdrojmi, majetkom štátu alebo samospráv. Tento krok mal za cieľ robiť verejnú kontrolu lepšie, no sám osebe nestačí. Štát síce zmluvy zverejňuje, no možnosť priamo sa k nim vyjadriť na verejnom fóre občanom nedáva.

Myslíme si, že práve konštruktívna diskusia o štátnych nákupoch je jeden z faktorov, ktoré môžu zvýšeniu otvorenosti a korektnosti pomôcť najviac.

Spracovanie osobných údajov

Účastník prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú Aliancii Fair-play, o.z. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, e-mail) ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže a odovzdania výhry, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov vyplývajúcich z podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu jedného roka odo dňa jeho získania, t.j. odo dňa získania výhry. Súhlas so spracovaním osobných údajov je neodvolateľný. Po uplynutí doby trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov budú tieto údaje podľa § 13 ods. 1 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, bezodkladne zlikvidované. Aliancia Fair-play, o.z. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Projekt je realizovaný vďaka podpore OPEN SOCIETY INSTITUTE

 

© 2013 Aliancia Fair-play